Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Yurtdışında bulunan şirketlerden alınan hizmetlerden Türkiye’de yararlanılması halinde KDV uygulaması nasıl olacaktır? | BM Tax Consulting

Yurtdışında bulunan şirketlerden alınan hizmetlerden Türkiye’de yararlanılması halinde KDV uygulaması nasıl olacaktır?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun;
– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu,
– 6 ncı maddesinde, “”işlemlerin Türkiye’de yapılması””nın, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,
– 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,
hükme bağlanmıştır. Buna göre, şirketin, yurtdışında yerleşik girişimden aldığı hizmetlerden Türkiye’de yararlanılacağından bu hizmetler KDV’ye tabi tutulacaktır. Girişiminin Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması halinde, bu hizmetlere ilişkin KDV Türkiye’deki şirket tarafından 2 Nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecektir.

Related posts