Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlerde tevkifat uygulaması nasıldır?

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, (A/3) bölümünde belirtilen işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.
Söz konusu Genel Tebliğin A/5-a bölümünde, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacağı, ancak bu hizmetlerin yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verilmesi halinde bu tebliğin “”Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri”” başlıklı A/5-f bölümü kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.
Bu işlere ait katma değer vergisi tutarına %50 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Related posts