Tarımda kullanılan traktörlerin KDV oranı yüzde kaçtır?

Katma değer vergisi oranları; Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2002/4480 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler % 8, diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, söz konusu I ve II sayılı listelerde yer almayan ve tarımda kullanılan traktör teslimleri genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

Related posts