Warning: Creating default object from empty value in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/themes/multinews/framework/admin/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün KDV mükellefiyeti var mıdır? | BM Tax Consulting

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün KDV mükellefiyeti var mıdır?

4369 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle KDV Kanunun 17/4 üncü maddesine eklenen (k) bendi ile, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren KDV den istisna edilmiştir.
69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimlerinin istisna kapsamına alındığı, bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimlerinin de genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olacağı, ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı belirtilmiştir.
Öte yandan, KDV Kanununun 19 uncu maddesinde, diğer kanunlardaki muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, KDV ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, OSB tüzel kişiliğinin her türlü mal ve hizmet alımında genel hükümlere göre KDV uygulanması gerekmektedir.

Related posts