Warning: Creating default object from empty value in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/themes/multinews/framework/admin/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya konut teslimlerinde hangi bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır? | BM Tax Consulting

Müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya konut teslimlerinde hangi bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır?

30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “D – Arsa Karşılığı İnşaat İşinde Katma Değer Vergisi Uygulaması” bölümünde, müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya konut teslimlerinde emsal bedel üzerinden katma değer vergisi uygulanacağı ifade edilmektedir. Buna göre, sözü edilen kooperatifin kat karşılığı yaptığı inşaatlarda arsa sahibine konut teslimlerine ilişkin düzenlenecek faturalarda emsal bedelinin esas alınması gerekmektedir.

Related posts