Konutların (150m²’ye kadar olan konutların) satışında KDV oranı yüzde kaçtır, ve KDV iadesi mümkün müdür?

İnşa edilen net alanı 150m²’ye kadar olan konutların satışında %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu satışlar nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV’nin Kanunun 29/2. maddesine göre iadesi mümkündür. Ancak, yüklenilen ve indirilebilir durumda olan KDV’nin gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider veya maliyet olarak kabulü söz konusu değildir.

Related posts