Belediyelere kat karşılığı yapılan konut teslimlerinin yapım işleri kapsamında tevkifat var mıdır?

Belediyelere arsa karşılığı yapılan konut teslimleri, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde tevkifat uygulanacak işlemler arasında sayılan yapım işleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, Belediyeler ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kapsamında belediyelere kesilecek faturalarda tevkifat uygulanması söz konusu değildir.

Related posts